Nit-Hak Håndballklubb

Kontakt oss

Kontakt oss

Rolle

Navn

Tlf

E-post

Adresse

NIT-HAK Håndballklubb

post@nit-hak.no

Brennaveien 14

1481 Hagan


Styreleder

Tom Erik Øverby

954 41 277

tom-erik@eiendomsgruppen.no

Sportslig leder

Per Erik Pedersen

917 86 880

su@nit-hak.no

Hallansvarlig

Eirik Borge

900 13 417

hall@nit-hak.no

1.desember 2018 endret klubben driftsmodell. Vi har ikke lenger en daglig leder som håndterer innkommende telefoner og e-post på dagtid. Styret overtar alle driftsoppgaver og har delt disse mellom seg. I perioden fram til årsmøtet i mars vil vi, sammen med enkelte som har meldt seg til tjeneste, finne en driftsmodell som både er økonomisk forsvarlig og effektiv for et idrettslag av vår størrelse.

Administrative spørsmål: Medlemsregister (inn- og utmeldinger), lisens, treningsavgifter og medlemsavgifter, tilganger i medlemssystem og Turneringsadmin: Send e-post til post@nit-hak.no
Ansvar: Hanne Sørlie

Økonomi: Utgifter lag, dommerregninger, reiseoppgjør trenere, oppgjør SFO-trenere, kontakt med regnskapsbyrå. Egen facebookgruppe for økonomiansvarlig pr lag. Bilag og månedlig rapportering lag. Send e-post til okonomi@nit-hak.no
Ansvar. Børge Danielsen og Tom-Erik Øverby

Hallvakter/kasser: Oppsett av hallvakter pr lag pr halvår. Kasser/pader/nøkler hall/panel til sekretariat Rotneshallen. Hentes i Kverstuveien 23 A (Rotnes). Avtal tid for når kasser hentes og leveres. Send e-post til karina.grabekk@gmail.com.
Ansvar: Karina Grasbekk .Tlf 911 65 624

Sportsutvalg – send e-post til su@nit-hak.no
Ansvar: Per Erik Pedersen

SFO håndball: Egen Facebookgruppe – NIT-HAK SFO Håndball 2018/19. Foresatte: Søk opp gruppe og bli medlem. Kontaktperson foreldre, skoler og SFO-trenere. Innmeldinger - klubbens nettside. Utmeldinger - post@nit-hak.no
Ansvar: Sølvi Rudi

Nit-Hak Håndballklubb

Postboks 125, 1483 Skytta

Epost:post@nit-hak.no 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift